Icon Erfgooiers

Wonen bij Van Erfgooiers

De WBV van Erfgooiers bouwt en beheert huurhuizen voor mensen met een laag- en midden inkomen. In de Gemeente Laren is betaalbare woonruimte een schaars goed. De WBV van Erfgooiers maakt zich hard voor het in stand houden van de beschikbare sociale huurwoningen. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan het onderhoud en de woonkwaliteit.

Ga verder

Icon Contact

Contact

ADMINISTRATIEKANTOOR BOOIJ
Tel: 0294 457541 - Fax: 0294-457544

SECRETARIAAT
Tel: 035-5315118 - Fax: 035-5389006

BEZOEKADRES
Klooster 44 - 1251 WS Laren N.H.
Alleen op afspraak!

Ga verder

Icon LidWorden

Lidmaatschap

Wilt u lid worden van de WBV van Erfgooiers? Het lidmaatschap is voor iedereen, vanaf 18 jaar. Het lidmaatschap geeft u inspraak in het beleid van de vereniging.

De kosten bedragen € 9,- per jaar. De leden ontvangen persoonlijk een uitnodiging voor de ledenvergaderingen. De inschrijfkosten bedragen € 15,-

Ga verder

Icon ServiceCenter

Service Center

STORINGEN MELDEN
Tel: 035-6294949
Fax: 035-5310339

In ons service center vind u alle informatie over uw woning, uw rechten/plichten als huurder, overige huurders informatie, administartie en toeslagen. Ook vind u hier de juiste informatie om storingen door te geven.

Ga verder

Nieuws

Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in kaart gebracht

De huurder van een corporatiewoning is gemiddeld een derde van zijn inkomen kwijt aan woonlasten (huur, energie en lokale belastingen). Bij bijna twee op de drie huurders van een corporatiewoning sluit de huur die zij betalen aan bij hun inkomen. Bij 15 procent is het netto-besteedbaar inkomen niet voldoende om de woonlasten en andere basisuitgaven te betalen. Deze en nog veel meer feiten over het wonen zijn vanaf vandaag te vinden in de Lokale Monitor Wonen op www.waarstaatjegemeente.nl.

Voor het eerst zijn per regio, per gemeente en soms zelfs per wijk cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in één overzicht te bekijken. Dit jaar ligt in de Lokale Monitor Wonen de nadruk op gegevens rond sociale huurwoningen van woningcorporaties en de huurders van deze woningen. De komende jaren wordt de monitor uitgebreid met gegevens over particuliere huurwoningen, koopwoningen en wonen met zorg en begeleiding.

Landelijke uitkomsten

Op basis van de cijfers is ook een rapportage gemaakt met landelijke cijfers. Een aantal hoofdpunten:

  • 72 procent van de huishoudens in corporatiewoningen woont passend bij het inkomen.
  • 15 procent van de huurders woont in een corporatiewoning waarvan de huurprijs hoog is ten opzichte van hun inkomen. 14 procent van de huurders woont in een woning met een huurprijs die laag is ten opzichte van het inkomen.
  • Van de huurwoningen van corporaties heeft 11 procent een huurprijs onder 410 euro. 58 procent van de woningen heeft een huurprijs tussen 410 euro en 629 euro. 25 procent heeft een huurprijs tussen 629 en 711 euro.
  • Het gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden was in 2014 in Nederland 35.400 euro. Bij huishoudens in een huurwoning van een corporatie was dat 22.600 euro.
  • De gemiddelde netto huurquote (= huur verminderd met huurtoeslag als percentage van het inkomen) voor huurders in corporatiewoningen is 23 procent. De gemiddelde netto woonquote (= huur verminderd met huurtoeslag plus de kosten voor energie en lokale belastingen als percentage van het inkomen) is 32 procent. 5 procent van de huurders heeft een netto huurquote hoger dan 35 procent. Van alle huurders met een huurquote hoger dan 35 procent behoort 25 procent tot de eenpersoonshuishoudens jonger dan 25 jaar en 25 procent tot de eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd.

Gezamenlijk initiatief

Aedes, G4, G32, de VNG en de Woonbond hebben opdracht gegeven de monitor te ontwikkelen als instrument om tot beter lokaal woonbeleid en prestatieafspraken te komen. KING en ABF Research hebben de Lokale Monitor Wonen gebouwd op basis van onder andere CBS- en WSW-cijfers.

Meer informatie

De Lokale Monitor Wonen is onderdeel van de site Waarstaatjegemeente.nl. Klik op Dashboard. Selecteer een gemeente (links bovenin) en klik daarna op de tegel ‘Lokale Monitor Wonen’.