Vis3.jpg

WOONFRAUDE

1. Wat is woonfraude?
Als u zelf niet uw hoofdverblijf in de woning heeft (bewoont) pleegt u woonfraude. U bent volgens het huurcontract verplicht de woning te bewonen. Het is dus niet toegestaan de woning of (deel van) de berging aan anderen te verhuren. Ook het tijdelijk in gebruik geven voor huisbewaring is zonder de toestemming van het bestuur niet toegestaan.
Door het verhuren van uw woning wordt u verhuurder. U onttrekt hiermee de woning aan het bestand dat de woningbouwvereniging via regionale regels moet toewijzen en dat is oneerlijk ten opzichte van de mensen die op de wachtlijst staan en op legitieme wijze inschrijven op vrijgekomen woningen.
Ook onwettige praktijken zoals het kweken van hennep of produceren van anderen drugs valt onder woonfraude evenals het bedrijven van prostitutie.

2. Vakantiehuis
U mag de woning van woningbouwvereniging Van Erfgooiers niet verhuren aan toeristen via sites zoals Wimdu of Airbnb. Dit kan namelijk leiden tot overlast.

3. Baas in eigen huis.
Als huurder blijft u altijd verantwoordelijk voor schade aan uw woning. Ook als anderen dat (in onderverhuur) veroorzaken. Leen uw woning dus niet uit.

4. Vervelende gevolgen
Door woonfraude kan het huurcontract worden beëindigd zodat u niet langer in uw huis kunt blijven wonen. Mogelijk wordt een boete opgelegd. Ook de winst die u heeft gemaakt uit onderverhuur moet worden afgedragen.

5. Melden woonfraude
Het is voor mensen in de buurt vervelend als huurwoningen worden verhuurd aan derden. Dit kan een onveilig gevoel geven. Doet zich in uw omgeving zoiets voor dan kunt u dit melden via de normale kanalen zoals de contactpagina.

Indien gewenst kunt u woonfraude ook anoniem melden door een brief in de bus van Klooster 44 in Laren te stoppen of te sturen naar Woningbouwvereniging Van Erfgooiers, Antwoordnummer 557, 1250 VB Laren NH.