Vis1.jpg

WBV van Erfgooiers 100 jaar!

Erfgooiers 100jaar witWoningbouwvereniging van Erfgooiers bestaat 100 jaar! Om deze reden hebben we een feestelijk logo gemaakt en een facebook pagina in het leven geroepen. Hierop kunt u de foto's terugzien van ons feest op 16 september 2017 bij speeltuin de Blokhut.

Facebook URL: https://www.facebook.com/VanErfgooiers/

 

 

 

Verslagen overleg bewoners en documenten

Op deze pagina wordt zichtbaar welke documenten beschikbaar zijn voor een complex. 

Complex 7

Biezemdael:

  1. Huishoudelijk reglement Biezemdael
  2. Brief aan bewoners 15 mei 2017
  3. Verslag bewonersoverleg 15 mei 2017

Binnenterrein

binnenterrein

Eindelijk is het dan zover.

De werkzaamheden voor de reconstructie van het binnenterrein van complex 3, gelegen achter de woningen van Goossen de Witstraat 2 t/m 8 en Ericaweg 49 t/m 57 is gestart. Reeds geruime tijd was het het bestuur een doorn in het oog dat de braakliggende grond, voormalig in gebruik als moestuintjes, een stortplaats was geworden van allerlei rommel.

Aan hoveniersbedrijf Berkenbosch werd gevraagd een schetsontwerp te maken voor een nieuwe invulling van het gebied. Deze schets werd vervolgens gepresenteerd aan de omwonenden en ook zij waren het erover eens dat de binnentuin die daar geprojecteerd stond, inclusief een bijenschans een goede uitstraling zullen geven aan het binnenterrein.

Tijdens de presentatie was ook een plaatselijke imker aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en angst voor overlast van de bijen weg te nemen. De beplanting van de tuin zal bestaan uit veel wilde bloemen en bomen en struiken die geliefd zijn bij het bijenvolk dat er gaat wonen.

Natuurlijk leven er in zo’n verwaarloosd gebied ook kleine diertjes, waaronder egels. De egels zullen worden opgevangen om eventueel later weer terug te kunnen worden gebracht. Met het nieuwe hekwerk, de reconstructie van de achterpaden en het opruimen van de rommel hoopt het bestuur bij te dragen aan een aangenamer leefklimaat. Wij kunnen niet wachten om het eindresultaat te kunnen aanschouwen.

In navolging van bovengenoemde reconstructie zal ook het binnenterrein gelegen tussen Goossen de Witstraat 5 t/m 21 en Ericaweg 35 t/m 41 onder de loep worden genomen. Hier zijn een klein aantal mensen actief aan het (moes)tuinieren op gronden van de woningbouw.  Door de tijd heen zijn percelen in gebruik genomen van vertrokken huurders/eigenaren en het bestuur wil graag in kaart brengen wie wat in gebruik heeft en dit gebruik formaliseren met een bruikleenovereenkomst. De omwonenden zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst in ons clubgebouw. Wij hopen samen met hen ook een goede invulling en (her)verdeling te bewerkstelligen voor dit binnenterrein.

Hartelijke groet,

Marijke Willemsen
Voorzitter

Geen verkoop van sociale huurwoningen in Laren Gemeente Laren en woningbouwverenigingen tekenen intentieverklaring

PERSBERICHT
Laren, 23 maart 2016

IMG 0204 webVanmiddag hebben de gemeente Laren en de woningbouwverenigingen Van Erfgooiers en Laren belangrijke afspraken gemaakt over het behoud van de voorraad sociale huurwoningen in Laren. De partijen spraken af dat het huidige aantal sociale huurwoningen (800) in Laren niet mag dalen. Verder is afgesproken dat de bij de beide woningbouwverenigingen beschikbare financiële middelen zullen worden ingezet binnen de gemeente Laren.

De partijen legden deze afspraken vast in een intentieverklaring die vanmiddag gezamenlijk werd ondertekend. Met deze verklaring is een belangrijke stap gezet om te komen tot uitvoeringsafspraken voor de komende jaren, de zogenaamde prestatieafspraken.

 

Uitdagingen

Als grootste uitdagingen voor de komende jaren gelden de schaarse vrijkomende gronden voor nieuwbouw van huurwoningen, de lange wachtlijsten, de huisvesting van mensen met een urgentieverklaring en van statushouders, de stagnerende doorstroming, en de verduurzaming van het woningbezit.

Wethouder Ton Stam: “We hebben in Laren een beperkt aantal sociale huurwoningen. Ik ben blij dat we het aantal woningen tenminste op peil houden en de bestaande huizen gaan verduurzamen.”

Jeanine Janssen, voorzitter van woningbouwvereniging Laren: “ We vinden het erg belangrijk dat we de sociale woningvoorraad kunnen uitbreiden  met aandacht voor verduurzaming. Energiezuinige woningen zijn niet alleen beter voor het milieu, maar de huurder voelt de energiebesparing direct in de beurs.

Marijke Willemsen, voorzitter van woningbouwvereniging Van Erfgooiers: “Het door de gemeente op te richten vereveningsfonds zal het in de toekomst mogelijk moeten maken de schaarse bouwgronden binnen de gemeentegrens ook bereikbaar te maken voor sociale woningbouw.”

Onderverhuur en huisbewaring

Wat is onderverhuur?

Bij onderverhuur wordt de woning zonder toestemming van de woningbouwvereniging Van Erfgooiers door iemand anders bewoond dan de huurder die in het huurcontract wordt vermeld. De huurder wordt op deze wijze verhuurder. Dit is meestal niet toegestaan, onder andere omdat het niet eerlijk is naar mensen die op de wachtlijst staan en vaak op woningen inschrijven.