Vis2.jpg

Veelgestelde vragen

Om u beter te kunnen helpen hebben we een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen. Wanneer uw vraag niet in het overzicht staat, kunt u deze altijd stellen door een e-mail te sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Reparaties, vervangingen en aanpassingen

Hoe kan ik mij inschrijven op een woning van De WBV van Erfgooiers?

Door het invullen van een registratieformulier van Woningnet. U ontvangt een klantnummer. Met dit klantnummer kunt u reageren op woningen van De WBV van Erfgooiers en andere woningcorporaties in deze regio. U kunt een klantnummer aanvragen via www.woningnet.nl.

Op welke manier wordt een woning toegewezen?

Alle reacties op een woning worden elektronisch verwerkt. Over het algemeen geldt dat de kandidaat met de langste woonduur een woning aangeboden krijgt, daarbij is de selectiedatum doorslaggevend. Meer informatie over de criteria en de toewijzingsprocedure leest in de brochure bij het registratiepakket, of op www.woningnet.nl.

Ik woon niet in de regio, kan ik toch reageren op een woning van De WBV van Erfgooiers?

Niet iedereen die buiten de regio woont kan reageren op het woningaanbod in de Gooi- en Vechtstreek. Alleen wanneer u een binding hebt met de regio, kunt u zich als woningzoekende laten registreren. Zij die een economische binding hebben met de regio kunnen zich inschrijven bij Woningnet wanneer zij tenminste 19 uur per week in de regio werken. Voor meer informatie over de voorwaarden verwijzen wij u naar www.woningnet.nl.

Zijn er kosten verbonden aan het inschrijven op woningen van De WBV van Erfgooiers?

Voor het inschrijven op woningen in de regio Gooi en Vechtstreek moet u zich laten registreren bij Woningnet als woningzoekende.Een registratie is twee jaar geldig.

Kan ik voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning?

Wanneer u geregistreerd staat als woningzoekende en van mening bent dat u wegens zeer dringende omstandigheden bij voorrang een woning nodig heeft, dan kunt u een urgentie aanvragen bij de Regionale Urgentiecommissie, Postbus 251, 1400 AG Bussum. Zij nemen uw aanvraag in behandeling en beslissen of u recht hebt op een voorrangsregeling. Om misverstanden te voorkomen wijzen wij u er op dat zaken als echtscheiding en inkomensverlies niet worden gezien als grond voor een urgentieverklaring.

Hoe zeg ik mijn huur op?

U kunt uw huur schriftelijk opzeggen bij De WBV van Erfgooiers via een brief voorzien van de volgende gegevens:
ingangsdatum opzeggen huur

  • Uw nieuwe adres
  • Telefoonnummers (werk/privé)
  • Bank of gironummer
  • Handtekening

U hebt een opzegtermijn van tenminste 1 maand en kan de huur iedere dag beëindigen. U stuurt deze brief naar:

Het secretariaat
Postbus 399
1250 AJ Laren

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten die de huurder op grond van de huurovereenkomst boven op de (kale) huurprijs betaalt. De WBV van Erfgooiers biedt hiervoor bepaalde diensten, bijvoorbeeld voor gas, water en elektriciteit of voor het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten zoals het trappenhuis.

Op welke manieren kan ik mijn huur betalen?

De huur kunt u betalen via automatische overschrijving, periodieke overschrijving, acceptgiro of betaling per kas. Voor meer informatie over het betalen van de huur, kunt u contact opnemen met:

ADMINISTRATIE NCCW
Tel: 088-5400170

Wanneer heb ik recht op huurtoeslag?

Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor een bijdrage in uw huurlasten: de huurtoeslag. De Belastingdienst bepaalt of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. U vraagt een formulier aan bij de Belastingdienst. U kunt een formulier downloaden van www.toeslagen.nl of telefonisch aanvragen via 0800-0543. Bij het formulier zit een uitgebreide toelichting die u helpt bij het invullen.

Hoe is mijn huurprijs samengesteld?

De huurprijs bestaat uit een deel zogenaamde kale huur voor het huren van uw woning en een deel servicekosten waarvan De WBV van Erfgooiers extra diensten, zoals het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten of klein onderhoud aanbiedt.

Waarom wordt de huurprijs jaarlijks verhoogd?

De jaarlijkse huurverhoging is noodzakelijk en wordt bepaald in samenwerking met de brancheorganisatie en politiek. Het geld van de huurverhoging wordt gebruikt voor onderhoud, beheer van woningen en kwaliteitsverbeteringen. De politiek neemt het uiteindelijke besluit over het maximale percentage huurverhoging. Alle verhuurders moeten zich daaraan houden.

Hoe dien ik een overlastklacht in?

Als u er niet in slaagt overlastklachten met de veroorzakers op te lossen, kunt u de klacht aan De WBV van Erfgooiers voorleggen. Schrijft u ons een brief met de volgende gegevens: Naam en adres van degene die de overlast veroorzaakt, aard van de klacht, duur van de overlast, wat heeft u ondernomen om een einde te maken aan de overlast, uw naam, adres en telefoonnummer.

Ik heb een huurachterstand, wat kan De WBV van Erfgooiers voor mij betekenen?

Misschien kan een tijdelijke betalingsregeling uitkomst bieden. Onze administartie, het NCCW helpt u daar graag bij. Wij maken dan met u afspraken om de huurachterstand, naast de lopende huurverplichtingen, in delen te voldoen. Daar verbinden wij wel nadere voorwaarden aan. Wanneer uw betalingsachterstanden echter zo groot zijn dat u er zelf niet meer uit lijkt te komen, dan kan De WBV van Erfgooiers u eventueel ook in contact brengen met financiële hulpverleners of schuldhulpverleners.

Mag ik zelf een nieuwe keuken aanbrengen in mijn huurwoning?

U kunt zelf voorzieningen aanbrengen in uw woning, maar de voorzieningen moeten voldoen aan de voorwaarden die De WBV van Erfgooiers daar aan stelt. Daarom raden wij u aan om De WBV van Erfgooiers vooraf op de hoogte te stellen van de veranderingen die u in uw woning wilt aanbrengen. Voor meer informatie over Zelf Aangebrachte Voorzieningen kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. invullen.

Kan ik een vergoeding ontvangen voor mijn zelf aangebrachte voorzieningen?

In sommige gevallen kan dat. De vergoeding ontvangt u wanneer u de woning verlaat en de voorzieningen een verbetering betekent voor uw woning. Voor meer informatie over de voorwaarden voor een vergoeding en de hoogte hiervan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. invullen, vergeet niet het onderwerp te vermelden.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn woning?

Over het algemeen geldt dat De WBV van Erfgooiers zorgt voor de buitenkant en het casco van de woning. Wij verwachten dat u de woning goed verzorgt en kleine klussen zelf zal (laten) uitvoeren, zoals bijvoorbeeld behangen, schoonmaken, binnenschilderwerk en kleine reparaties. U bent ook verantwoordelijk voor het onderhoud van uw tuin.

Waar kan ik reparatieverzoeken melden?

Reparatieverzoeken en onderhoudsklachten kunt u per mail melden of via de telefoon of fax. Voor de gegevens van deze dienst kunt u kijken bij Administratie en onderhoud.

Wat is het KWH-Huurlabel?

Het KWH-Huurlabel is een keurmerk voor woningcorporaties die toegekend wordt door de Stichting Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector (KWH). Dit label garandeert dat zowel bewoners als woningzoekenden een optimale service krijgen. De WBV van Erfgooiers mag het KWH huurlabel sinds 2001 voeren.

Hoe wordt mijn huurverhoging bepaald?

Jaarlijks wordt de huur verhoogd volgens de regels die de overheid heeft opgesteld. Nadere informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/huurverhoging‎.

Mijn buren betalen een andere / lagere huurprijs voor dezelfde woning. Hoe kan dit?

Het puntensysteem bepaalt de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. Het komt regelmatig voor dat de streefhuur voor een woning afwijkt van de geldende huurprijs. Zodra een nieuwe huurder een woning betrekt, stelt Van Erfgooiers de huur opnieuw vast en wordt de huurprijs afgestemd op een bepaald percentage van de voor deze woning geldende maximale huurprijs. Uw buren wonen waarschijnlijk al langer in hun woning, waardoor de huurprijs van de woning nog niet gelijk is aan de streefhuur. Daarnaast kunnen in het verleden al dan niet uitgevoerde (individuele) isolatiepakketten of andere verbeteringen een prijsverschil verklaren.

Heeft de huurverhoging gevolgen voor de huurtoeslag?

De Belastingdienst houdt bij de toekenning van de huurtoeslag rekening met de huurverhoging. Dit gebeurt automatisch, op basis van de nieuwe huurprijzen die de Belastingdienst van de corporaties heeft ontvangen. In een enkel geval stuurt de belastingdienst een brief naar de

huurder met het verzoek de nieuwe huurprijs in te vullen. Heeft u daarbij hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met Van Erfgooiers. Er is spreekuur iedere maandagochtend op 't Klooster 44 tussen 10 en 12 uur.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging?

  • Als WBV van Erfgooiers de huurverhoging niet voor de wettelijke termijn heeft aangekondigd
    Als de woningwaardering niet klopt
    Als de voorgestelde huurprijs hoger is dan de maximale huurprijs

Hoe moet ik bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging?

Als u bezwaar wilt maken tegen de voorgestelde huurverhoging moet u dit schriftelijk kenbaar maken aan Van Erfgooiers. Het schriftelijke bezwaar moet uiterlijk 30 juni 2009 binnen zijn. De WBV zal proberen met u tot overeenstemming te komen. Als dit niet lukt, dan leggen wij het bezwaar voor aan de Huurcommissie. De WBV is verplicht om het bezwaar dan uiterlijk 11 augustus 2009 voor te leggen aan de Huurcommissie. Voor het in behandeling nemen van uw bezwaar ontvangt u van de Huurcommissie een acceptgiro voor de leges die u moet betalen. Na betaling zal de Huurcommissie een uitspraak doen, het kan echter maanden duren voordat de uitspraak is gedaan. De Huurcommissie kan ervoor kiezen om een hoorzitting te houden.

Hoe kom ik in contact met de huurcommissie?

Op de website www.huurcommissie.nl kunt u informatie over de wettelijke regelgeving terugvinden. Ook formulieren om een bezwaar in te dienen kunt u via deze site opvragen. Voor vragen kunt u ook het gratis telefoonnummer van de Huurcommissie bellen: 0800 – 488 72 43.

Mijn vraag staat er niet bij

Heeft u andere vragen? Kom dan naar het spreekuur van het Bestuur van de WBV van Erfgooiers. Dit wordt gehouden op de 1e maandag van iedere maand (m.u.v. augustus) van 19.00 tot 20.00 uur in de vergaderzaal aan het Klooster 44 te Laren.

U kunt uw vraag ook aan ons stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vergeet niet uw onderwerp te vermelden.