Vis1.jpg

Zelf aangebrachte voorzieningen

Voor vragen over 'Zelf aangebrachte voorzieningen' hebben wij een ZAV-folder ontwikkeld die in uw huurdersmap zit.
Mist u de ZAV-folder? Dan kunt u deze hier downloaden.

Zelf klussen in uw huurwoning

U wilt iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien wel een dakkapel. Wij geven u graag de gelegenheid om zelf veranderingen aan te brengen, maar we stellen er wel eisen aan. Op die manier zorgen we ervoor dat de woning in goede staat blijft en verhuurbaar is aan volgende huurders. Op deze pagina(s) leest u wat u mag veranderen en/op welke voorwaarden.

Onze regels voor zelfaangebrachte veranderingen

Als u zelf verbeteringen of veranderingen wilt aanbrengen aan de woning, moet u zich houden aan de volgende regels:

 • U heeft toestemming van het bestuur van woningbouwvereniging Van Erfgooiers nodig. Met toestemming mag u de verandering laten zitten als u verhuist. Zonder toestemming loopt u het risico dat u een aangebrachte verandering weer moet weghalen. Doet u dit niet, dan haalt het bestuur van woningbouwvereniging Van Erfgooiers de verandering weg op uw kosten. Voor sommige veranderingen geeft het bestuur van woningbouwvereniging Van Erfgooiers geen toestemming. U mag bijvoorbeeld geen dragende muur weghalen. Voor een aantal veranderingen krijgt u alleen tijdelijk toestemming: u moet ze weghalen als u verhuist. Dat geldt bijvoorbeeld voor steenstrips.
 • Zorg ervoor dat de verandering veilig is. Veranderingen aan gas, water en elektra doet u nooit zelf, maar laat u doen door een erkend installateur. U moet altijd een keuringsrapport laten zien.
 • Zorg ervoor dat de verandering voldoet aan de kwaliteitseisen van het bestuur van woningbouwvereniging Van Erfgooiers. Uw opzichter kan u adviseren.
 • Het aanbrengen van de verandering mag geen blijvende overlast veroorzaken voor uw buren.
 • De woning heeft ook na de verandering genoeg kamers voor uw hele gezin
 • U betaalt de uitvoering van de verandering zelf en ook het onderhoud is voor uw rekening.
 • U verzekert de verandering en bent aansprakelijk bij schade.
 • De verandering hindert het normale onderhoud door het bestuur van woningbouwvereniging Van Erfgooiers aan of in uw woning niet.
 • De woning blijft na de verandering even goed verhuurbaar als daarvoor. Kies daarom voor een algemeen aanvaardbare stijl.
 • De woning mag nooit slechter worden door de verandering: de woning krijgt na de verandering net zo veel of meer waarderingspunten als daarvoor.

Een verandering aanvragen

U heeft een mooi plan gemaakt om uw woning te veranderen en u wilt dit doen volgens de regels van het bestuur van woningbouwvereniging Van Erfgooiers. Daar werken wij graag aan mee.

Wat moet u doen en wat doen wij?

 • U vult het 'Aanvraagformulier zelfaangebrachte veranderingen' in. Dat formulier vindt u achter in deze ZAV-folder.
 • Wij beoordelen aan de hand van uw aanvraag of u de verandering mag uitvoeren.
 • U ontvangt de uitslag schriftelijk binnen 2 weken nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben. Als het bestuur van woningbouwvereniging Van Erfgooiers geen bezwaar heeft tegen de verandering, ontvangt u een brief met nadere informatie. Voor sommige veranderingen krijgt u geen toestemming. Zie hiervoor ook de tabel in onze ZAV-folder.
 • Als het bestuur van woningbouwvereniging Van Erfgooiers geen bezwaar heeft tegen de verandering, tekent u de Akkoordverklaring die u van ons ontvangt en stuurt u die binnen 10 werkdagen terug. In deze Akkoordverklaring staat dat u de verandering uitvoert volgens onze regels, dat u de verandering verzekert en dat u aansprakelijk bent bij schade.
 • Daarna kunt u aan de slag. Bij ingrijpende veranderingen moet u bij ons melden wanneer u klaar bent. U ontvangt daarvoor het formulier 'Mijn zelfaangebrachte verandering is klaar'. Wij komen dan controleren of de verandering aan onze regels voldoet.

Als u gaat verhuizen

Hoe gaat het als u weggaat uit de woning? Als u zelf veranderingen heeft aangebracht, beoordelen wij die op kwaliteit en onderhoud. Als die in orde zijn en u had toestemming, dan mag de verandering blijven zitten.

U heeft ook andere mogelijkheden. U kunt de verandering meenemen naar uw volgende huis. Bijvoorbeeld een parketvloer die u heeft gelegd of een door u aangebracht zonnescherm. Maar u moet de woning weer compleet en in goede staat achterlaten. Stel dat u een zelf geplaatste keuken meeneemt naar een volgend huis, dan moet u een keuken terugplaatsen die voldoet aan onze kwaliteitseisen. Zodat wij de woning weer kunnen verhuren.

Als er een nieuwe huurder is en hij/zij accepteert de verandering, kunt u de verandering ook laten overnemen door de nieuwe huurder. Die moet dan wel onze Acceptatieovereenkomst tekenen.

Overzicht zelfaangebrachte veranderingen

Klik op het menu hiernaast op voor een overzicht van alle mogelijke veranderingen aan een woning. Per verandering ziet u of wij er definitieve toestemming, tijdelijke toestemming of geen toestemming voor geven.

Ook geven we aan of een verandering door een nieuwe verhuurder overgenomen kan worden. U kunt een nieuwe huurder nooit verplichten een vergoeding te betalen voor een verandering. In de rechterkolom leest u per verandering welke voorwaarden wij eraan stellen.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Informeer bij het bestuur van woningbouwvereniging Van Erfgooiers. Neem contact op via de gegevens op onze contactpagina