Vis2.jpg

Binnenterrein

binnenterrein

Eindelijk is het dan zover.

De werkzaamheden voor de reconstructie van het binnenterrein van complex 3, gelegen achter de woningen van Goossen de Witstraat 2 t/m 8 en Ericaweg 49 t/m 57 is gestart. Reeds geruime tijd was het het bestuur een doorn in het oog dat de braakliggende grond, voormalig in gebruik als moestuintjes, een stortplaats was geworden van allerlei rommel.

Aan hoveniersbedrijf Berkenbosch werd gevraagd een schetsontwerp te maken voor een nieuwe invulling van het gebied. Deze schets werd vervolgens gepresenteerd aan de omwonenden en ook zij waren het erover eens dat de binnentuin die daar geprojecteerd stond, inclusief een bijenschans een goede uitstraling zullen geven aan het binnenterrein.

Tijdens de presentatie was ook een plaatselijke imker aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en angst voor overlast van de bijen weg te nemen. De beplanting van de tuin zal bestaan uit veel wilde bloemen en bomen en struiken die geliefd zijn bij het bijenvolk dat er gaat wonen.

Natuurlijk leven er in zo’n verwaarloosd gebied ook kleine diertjes, waaronder egels. De egels zullen worden opgevangen om eventueel later weer terug te kunnen worden gebracht. Met het nieuwe hekwerk, de reconstructie van de achterpaden en het opruimen van de rommel hoopt het bestuur bij te dragen aan een aangenamer leefklimaat. Wij kunnen niet wachten om het eindresultaat te kunnen aanschouwen.

In navolging van bovengenoemde reconstructie zal ook het binnenterrein gelegen tussen Goossen de Witstraat 5 t/m 21 en Ericaweg 35 t/m 41 onder de loep worden genomen. Hier zijn een klein aantal mensen actief aan het (moes)tuinieren op gronden van de woningbouw.  Door de tijd heen zijn percelen in gebruik genomen van vertrokken huurders/eigenaren en het bestuur wil graag in kaart brengen wie wat in gebruik heeft en dit gebruik formaliseren met een bruikleenovereenkomst. De omwonenden zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst in ons clubgebouw. Wij hopen samen met hen ook een goede invulling en (her)verdeling te bewerkstelligen voor dit binnenterrein.

Hartelijke groet,

Marijke Willemsen
Voorzitter