Vis1.jpg

Geschiedenis

De WBV van Erfgooiers is in 1917 opgericht om sociale woonruimte te bouwen voor de Larense wevers en de vaak armlastige loonwerkers. De heer Goossen de Wit heeft zich in die tijd sterk gemaakt voor de oprichting en met steun van de WBV van Erfgooiers in Hilversum is de vereniging toen op 18 september 1917 officieel gestart. Het eerste bestuur bestond uit de heren: J. Smit (penningmeester), B.G. v.d. Brink (secretaris), O. Dekker en C. Zwanikken. De heer Goossen de Wit is jarenlang voorzitter van de WBV geweest.
Met heel veel doorzettingsvermogen heeft het eerste bestuur overlegt met de Gemeente Laren en het Bestuur van Stad en Lande over het verkrijgen van bouwgronden. Na twee jaar onderhandelen werd de Gemeente bereid gevonden grond in erfpacht af te staan. Dit is op 15 juni 1920 door B&W van Laren goedgekeurd.

Historie

De eerste 42 woningen in complex 1 zijn op 30 mei 1921 opgeleverd. Het zijn de karakteristieke kleine boerderijtjes met rieten kap en de hele grote tuinen. Hier was de moestuin en huisden de kippen en een eigen koe of geit. Sommige van deze eerste huizen zijn in de jaren 30 uitgebouwd om de zeer grote gezinnen iets meer ruimte te geven. Complex 2 is ontworpen door architect A.P. v.d. Brink en werd in 1923 gebouwd. Dit waren 12 huizen, ook in boerderij stijl met iets meer ruimte voor het gezin en met een inpandige stal. De eerste administrateur van de WBV was de heer J. v.d. Laar. In die tijd werd de huursom per week bij de huurder thuis opgehaald door de administrateur en dan met een kroontjes pen in het kasboek bijgeschreven!

   
Pas na de tweede wereldoorlog is verder gebouwd. Tijdens de oorlog was er de laatste jaren zelfs geen materiaal meer voor het noodzakelijk onderhoud aan de woningen. In 1948 werd complex 3 met 55 huizen gerealiseerd en daarna complex 4 (31 huizen) in de jaren 50. De laatste 3 complexen zijn van 1984 (65 woningen aan de Omloop), het seniorencomplex Biezemdael in 1992 en complex 7 in 1994 met 24 flats en 10 eengezinswoningen.

Na 1945

Het laatste pand van de WBV is het Café Heidezicht. Dit pand heeft een bijzondere betekenis voor de WBV van Erfgooiers. In 1925 is Heidezicht gebouwd en vanaf die tijd heeft de WBV van Erfgooiers hier altijd bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen gehouden. Toen het café in 2001 werd gesloten wegens gebrek aan opvolgers, hebben de leden besloten het café aan te kopen om de zo gekoesterde vergaderruimte veilig te stellen.
Café Heidezicht is nu opgebouwd tot kantoorruimte en vergaderzaal. Boven is een appartement dat wordt verhuurd in de vrije sector.
Het laatste project is het nieuwbouwplan Postiljon met huurwoningen en koopwoningen. Dit project is in 2008 afgerond.

Plan Postiljon

De WBV van Erfgooiers ontwikkelde samen met de Gemeente Laren en architect Feekes&Colijn uit Utrecht de nieuwe woonwijk Postiljon. Een bijzondere wijk naast het natuurgebied van het Goois Natuurreservaat. Er is gebouwd met respect voor de bestaande Larense bouwstijlen en met oog voor het milieu. De eengezinswoningen en alle huurwoningen zijn uitgevoerd met warmtepompen. Dit zorgt voor een lager energieverbruik en vermindert de CO2 uitstoot.
In totaal zijn hier 47 huurwoningen gebouwd, eengezinswoningen en appartementen voor jongeren.

overzicht groot 200dscf3008oplevering 0014