Vis3.jpg

Organisatie

Bestuur
De WBV van Erfgooiers heeft leden die minimaal 1 keer per jaar bijeen komen in een algemene ledenvergadering. In deze bijeenkomsten wordt het beleid van de WBV besproken met het bestuur en vastgesteld. De leden hebben sinds de invoering van de wijziging van de woningwet in 2016 beperkte bevoegdheden. Zie hiervoor de vernieuwde statuten. Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
Deze Raad bestaat uit ten minste drie leden. De Raad van Toezicht beziet of het Bestuur werkt conform de statuten van de vereniging en conform de landelijke wet- en regelgeving en is verantwoording verschuldigd aan o.a. autoriteit woningcorporaties.

Spreekuur

De leden van de WBV van Erfgooiers kunnen iedere 1e maandag van de maand (m.u.v. augustus) vragen bij het bestuur neerleggen in het spreekuur. Dit wordt gehouden van 19.00 tot 20.00 uur in de Zaal Heidezicht aan Klooster 44 te Laren.